Prihlásenie

Odosielajte SMS z emailov z externých služieb

Odosielajte emaily, notifikácie alebo reporty z externých služieb ako Gmail, Stripe, Yahoo finance a ďalších

Množstvo online služieb poskytuje rozličné emailové notifikácie, upozornenia alebo reporty, avšak bez možnosti odosielanie cez SMS. I kvôli takýmto situáciam sme vytvorili túto službu, ktorá umožňuje veľmi jednoducho preposielať dôležité emaily z externých služieb do SMS.

Príklady použitia našej služby

Ako začať

Je to veľmi jednoduché. Zaregistrujte sa do našej služby a v ovládacom paneli zvoľte druhú možnosť (Send emails to SMS from external services). Potom pridajte nové smerovanie, ktoré vygeneruje emailovú adresu (napr. bshshszrg365trvwertvwthwh@emailtosms.com), ktorá bude prepojená s vaším telefónnym číslom (napr. 421903903903). Teraz jednoducho použijete túto emailovú adresu na príjem všetkých dôležitých emailov, ktoré budú automaticky preposlané vo forme SMS.