Prihlásenie

Sao Tome and Principe

Pricing for SMS sent to Sao Tome and Principe

Price per SMS to Sao Tome and Principe by networks

Network Price/SMS
CSTmovel €0.078
Dial code to Sao Tome and Principe: 239

Možnosti dobitia kreditu

Platba Bonus Kradit
15.00 € 0 % 15.00 €
30.00 € 2 % 30.60 €
60.00 € 5 % 63.00 €
100.00 € 10 % 110.00 €